Чому тут це слово і чому воно має id 34.1 ?

#1

newpar id = 00b7

sent_id = 00b8

text = Найперш барикада мала би перегородити затишну вітальню косачівського дому, бо, як дізнаємося з академічних пояснень, Ольга Драгоманова-Косач «стояла на ліберально-буржуазних позиціях», а її донька – на марксистських.

translit = Najpers barykada mala by perehorodyty zatysnu vitalnu kosacivskoho domu, bo, jak diznaemosа z akademicnych pojasnen, Olha Drahomanova-Kosac «stojala na liberalno-burzuaznych pozycijach», a jiji donka – na marksystskych.

1 Найперш найперш ADV Rs Degree=Sup 5 advmod 5:advmod Id=00b9|LTranslit=najpers|Translit=Najpers
2 барикада барикада NOUN Ncfsnn Animacy=Inan|Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing 3 nsubj 3:nsubj|5:nsubj:x Id=00ba|LTranslit=barykada|Translit=barykada
3 мала мати VERB Vmpis-sf Aspect=Imp|Gender=Fem|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin 0 root 0:root Id=00bb|LTranslit=maty|Translit=mala
4 би би AUX Q Mood=Cnd 3 aux 3:aux Id=00bc|LTranslit=by|Translit=by
5 перегородити перегородити VERB Vmen Aspect=Perf|VerbForm=Inf 3 xcomp 3:xcomp Id=00bd|LTranslit=perehorodyty|Translit=perehorodyty
6 затишну затишний ADJ Afpfsas Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing 7 amod 7:amod Id=00be|LTranslit=zatysnyj|Translit=zatysnu
7 вітальню вітальня NOUN Ncfsan Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing 5 obj 5:obj Id=00bf|LTranslit=vitalnа|Translit=vitalnu
8 косачівського косачівський ADJ Ao-msgf Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing 9 amod 9:amod Id=00bg|LTranslit=kosacivskyj|Translit=kosacivskoho
9 дому дім NOUN Ncmsgn Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing 7 nmod 7:nmod Id=00bh|LTranslit=dim|SpaceAfter=No|Translit=domu
10 , , PUNCT U _ 24 punct 24:punct Id=00bi|LTranslit=,|Translit=,
11 бо бо SCONJ Css _ 24 mark 24:mark Id=00bj|LTranslit=bo|SpaceAfter=No|Translit=bo
12 , , PUNCT U _ 14 punct 14:punct Id=00bk|LTranslit=,|Translit=,
13 як як SCONJ Css _ 14 mark 14:mark Id=00bl|LTranslit=jak|Translit=jak
14 дізнаємося дізнаватися VERB Vmpip1p Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=Fin 24 parataxis:discourse 24:parataxis:discourse Id=00bm|LTranslit=diznavatysа|Translit=diznaemosа
15 з з ADP Spsg Case=Gen 17 case 17:case Id=00bn|LTranslit=z|Translit=z
16 академічних академічний ADJ Ao--pgf Case=Gen|Number=Plur 17 amod 17:amod Id=00bo|LTranslit=akademicnyj|Translit=akademicnych
17 пояснень пояснення NOUN Ncnpgn Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Neut|Number=Plur 14 obl 14:obl Id=00bp|LTranslit=pojasnennа|SpaceAfter=No|Translit=pojasnen
18 , , PUNCT U _ 14 punct 14:punct Id=00bq|LTranslit=,|Translit=,
19 Ольга Ольга PROPN Npfsny Animacy=Anim|Case=Nom|Gender=Fem|NameType=Giv|Number=Sing 24 nsubj 24:nsubj Id=00br|LTranslit=Olha|Translit=Olha
20 Драгоманова Драгоманова PROPN Npfsny Animacy=Anim|Case=Nom|Gender=Fem|NameType=Sur|Number=Sing 19 flat:name 19:flat:name Id=00bs|LTranslit=Drahomanova|SpaceAfter=No|Translit=Drahomanova
21 - - PUNCT U PunctType=Hyph 22 punct 22:punct Id=00bt|LTranslit=-|SpaceAfter=No|Translit=-
22 Косач Косач PROPN Npfsny Animacy=Anim|Case=Nom|Gender=Fem|NameType=Sur|Number=Sing|Uninflect=Yes 20 flat:name 20:flat:name Id=00bu|LTranslit=Kosac|Translit=Kosac
23 « « PUNCT U PunctType=Quot 24 punct 24:punct Id=00bv|LTranslit=«|SpaceAfter=No|Translit=«
24 стояла стояти VERB Vmpis-sf Aspect=Imp|Gender=Fem|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin 3 advcl 3:advcl Id=00bw|LTranslit=stojaty|Translit=stojala
25 на на ADP Spsl Case=Loc 29 case 29:case Id=00bx|LTranslit=na|Translit=na
26 ліберально ліберальний ADJ A Hyph=Yes 28 compound 28:compound Id=00by|LTranslit=liberalnyj|SpaceAfter=No|Translit=liberalno
27 - - PUNCT U PunctType=Hyph 26 punct 26:punct Id=00bz|LTranslit=-|SpaceAfter=No|Translit=-
28 буржуазних буржуазний ADJ Ao--plf Case=Loc|Number=Plur 29 amod 29:amod Id=00c0|LTranslit=burzuaznyj|Translit=burzuaznych
29 позиціях позиція NOUN Ncfpln Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Fem|Number=Plur 24 obl 24:obl Id=00c1|LTranslit=pozycija|SpaceAfter=No|Translit=pozycijach
30 » » PUNCT U PunctType=Quot 24 punct 24:punct Id=00c2|LTranslit=»|SpaceAfter=No|Translit=»
31 , , PUNCT U _ 34 punct 34.1:punct Id=00c3|LTranslit=,|Translit=,
32 а а CCONJ Ccs _ 34 cc 34.1:cc Id=00c4|LTranslit=a|Translit=a
33 її її DET Pps3f-sna Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing|Person=3|Poss=Yes|PronType=Prs|Uninflect=Yes 34 det 34:det Id=00c5|LTranslit=jiji|Translit=jiji
34 донька донька NOUN Ncfsny Animacy=Anim|Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing 24 conj 34.1:nsubj Id=00c6|LTranslit=donka|Translit=donka
34.1 стояла стояти VERB Vmpis-sf Aspect=Imp|Gender=Fem|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin _ _ 3:advcl|24:conj Id=3c9c|LTranslit=stojaty|Translit=stojala
35 – – PUNCT U PunctType=Dash 37 punct 37:punct Id=00c7|LTranslit=–|Translit=–
36 на на ADP Spsl Case=Loc 37 case 37:case Id=00c8|LTranslit=na|Translit=na
37 марксистських марксистський ADJ Ao--plf Case=Loc|Number=Plur 34 orphan 34.1:obl Id=00c9|LTranslit=marksystskyj|Promoted=Yes|SpaceAfter=No|Translit=marksystskych
38 . . PUNCT U _ 3 punct 3:punct Id=00ca|LTranslit=.|Translit=.

Поясніть будь ласка

#2

Це реконструкція пропущеного присудка (еліпсиса). Ми руками вставляємо туди фантомний токен, таким чином граф зв’язків має більше сенсу і так розбір має більше інформації. Але це частина поглибленого представлення (Enhanced Dependencies). Якщо вам потрібне лише основне дерево — спокійно пропускайте токени з ID що містять крапку.

Ось згадка у специфікації формату. Тут про цей тип поглиблених залежностей. А ось наукова стаття про явище.

(Відповідаю пізно, бо чогось не прийшло сповіщення.)